Nokian kaupungin rakennuslautakunta on muistanut Tehdassaaren Osuuskuntaa joululahjalla, joka voi pahimmassa tapauksessa kaataa koko Tehdas 108 -projektin. Tehdassaaren Osuuskunta haki Nokian rakennusvalvonnasta muutos- ja rakennuslupia tehdaskiinteistön muuntamiseen luovaksi keskukseksi. Kukaan Tehdas 108-projektiin mukaan lähtenyt ei koskaan kuvitellut, että suuren hankkeen toteuttaminen olisi helppoa, mutta emme kuitenkaan osanneet lupaprosesseja tuntemattomina, luovia aloja edustavina ihmisinä arvata, kuinka suurien haasteiden eteen rakennuslupa-asia meidät johtaisi.

NU_valitus_hylatty
Nokian Uutiset 24.11.2014

 

Nokian rakennusvalvonnasta kehoitettiin Tehdassaaren Osuuskuntaa hakemaan huojennusta 5551:n euron suuruiseen rakennuslupamaksuun. Osuuskunta haki huojennusta, mutta sitä ei myönnetty. Päätöksestä valitettiin, mutta valituskaan ei tehonnut. Osuuskunnalla ei ole tällä hetkellä varaa maksaa lupamaksua, eli olemme todellakin suuressa ahdingossa.

Tehdas 108:n toiminta on käynnistynyt kuluneen syksyn aikana. Toiminta on koettu merkittäväksi ja raikkaaksi sekä se on herättänyt laajaa kiinnostusta. Kotona -yhteisötaideprojektimme esitys keräsi katsomon täyteen kolmessa esityksessään. Aamulehden kuvataidekriitikko Katri Kovasiipi arvioi esityksen Puolilehden verkkoartikkelissaan  yllättävän tasokkaaksi ja näki vahvasti sen kaltaisella toiminnalla olevan mahdollisuus ehkäistä syrjäytymistä.

Kansainvälinen Backlight’14 Video Factory -näyttelymme noteerattiin Aamulehden lisäksi valtakunnallisessa Taide-lehdessä laajalla, kahden sivun mittaisella, positiivisella kritiikillä. Olikohan tämä ensimmäinen kerta, kun Taide-lehti kirjoitti mistään Nokialla tapahtuneesta?

Nokian kaupungin rakennuslautakunnan viesti tuntuu olevan, ettei pieni Nokian kaupunki kaipaa kaltaistamme toimijaa, joka tuo paikkakunnalle kansainvälistä, valtakunnallisesti noteerattua kulttuuritoimintaa ja projekteja, jotka ehkäisevät syrjäytymistä.

Suomen rakennusmääräykset ovat tunnetusti koko maailman tiukimmasta päästä. Jotta voisimme käyttää Tehdas 108 -rakennusta täysipainoisesti suunnittelemaamme käyttötarkoitukseen, se vaatii mittavia ja kalliita muutostoimenpiteitä. Tehdas 108:n yläkerran kokoontumislupa vaatii muun muassa hissin rakentamista, alakerran portaiden ympärille rakennettavaa palo-osastoa ja rakennuksen ulkopuolisia paloportaita. Lisäksi vaaditaan ainakin koneellista ilmastointia ja lvi-piirustuksia.

Suuri osa vaadittavista muutostoimenpiteistä on toki tuiki tarpeellisia, mutta mielestäni niistä voitaisiin hieman joustaakin. Pilkuntarkka rakennusmääräysten noudattaminen nostaa kustannukset kohtuuttoman korkeiksi, ilman suurta pääomaa vanhoja rakennuksia on lähes mahdotonta ottaa uuteen käyttöön. Tehdas 108 soveltuu pääosin käyttöömme jo nyt, ihan sellaisenaan. Ilmakin vaihtuu vanhassa rakennuksessa erittäin kiitettävästi. Rakennuslupamaksu perustuu rakennuksen muutettavan pinta-alan suuruuteen,  käytännössä koko rakennuksen pinta-alaan. Todellisuudessa Tehdas 108:ssa  muunnetaan vain hyvin pieni osa sen pinta-alasta, suurin osa jää nykyiseen muotoonsa. Silti Tehdassaaren Osuuskunnan on määrä maksaa rakennuslupamaksu koko rakennuksen pinta-alan mukaan.

LISÄYS 25.11.2014:

Tehdassaaren Osuuskunta sai tänä vuonna Suomen Kulttuurirahaston Pirkanmaan maakuntarahastolta apurahan osaan Tehdas 108:n muutostöistä. Tällä apurahalla toteutetaan rakennukseen tanssisali ja kuvataiteen projektityötila. Nokian kaupunki myönsi myös alkuvuodesta 2014 Tehdassaaren Osuuskunnalle 2000 euron avustuksen lupaprosesseista ja niihin vaadittavista suunnittelutöistä aiheutuviin kuluihin. Tästä avustuksesta Osuuskunta on jo maksanut heinäkuussa 2014 Nokian kaupungin rakennusvalvonnalle 520 euroa rakentamisen poikkeuslupamaksua sekä vaadittavien arkkitehtipiirustusten teettämisestä aiheutuneita kuluja.

Tehdassaaren Osuuskunta pyrkii täyttämään lupaprosessin myötä ilmenneet rakennusmääräykset. Tuleviin muutostöihin haetaan rahoitusta ja niitä toteutetaan pala kerrallaan.

Kuinka voit auttaa?

Ensi viikonloppuna, 29.11. – 30.11.2014 järjestetään JouluTehdas. JouluTehtaalla pidetään myös taidehuutokauppa Tehdassaariprojektin hyväksi. Lauantaina illalla on ohjelmassa kaiken kansan pikkujoulut, joissa esiintyy kolme bändiä. Jos Tehdas 108:n pelastaminen on lähellä sydäntäsi, tule kanssamme JouluTehtaalle! Vaikeuksista huolimatta lämmin tunnelma on taattu ja taidehankintojen tekeminen huutokaupasta on poikkeuksellisen edullista! Taidetta voit huutaa myös sähköpostilla, jos et pääse paikalle.

Otamme myös jatkuvasti vastaan lahjoituksia mm. rakennusmateriaalien muodossa ja kaikki ovat tervetulleita kunnostustalkoisiin. Sponsorit ovat erittäin tervetulleita!

Voit auttaa myös jakamalla tämän blogikirjoituksen sosiaalisessa mediassa.

Tehdassaaren Osuuskunnan ja Tehdas 108:n puolesta

Kiittäen,

Katri Mononen, kuvataiteilija, TaM

UUTTA TIETOA:

Tänään, 25.11.2014 Suomen Kulttuurirahaston Pirkanmaan maakuntarahastolta otettiin yhteyttä. Rahaston hoitokunta teki poikkeuksellisen päätöksen: Tehdassaaren Osuuskunnalla on mahdollisuus käyttää kulttuurirahaston myöntämää apurahaa lupamaksujen kattamiseen siinä tapauksessa, jos se on ainoa keino selvitä tästä tilanteesta eteen päin. Kulttuurirahasto myönsi apurahan Tehdas 108:n kuvataiteen projektitilan ja tanssisalin muutostöihin. Jos Osuuskunta joutuu nyt käyttämään saamaansa apurahaa lupamaksujen kattamiseen, se on tietenkin pois tilan muutostöiden toteuttamisesta ja vaikeuttaa toimintaamme. Ongelmaa ei siis ole ratkaistu, se vain siirtyy.

Tehdassaaren Osuuskunta kiittää Pirkanmaan Kulttuurirahastoa tuesta, joustosta ja ymmärryksestä projektimme merkittävyydelle! Osuuskunta kiittää myös kaikkia tämän blogitekstin jakaneita, asia on todella herättänyt keskustelua. Myötätunnon ja tuen osoitusten määrä on ollut valtava!

 

Muokattu 25.11.2014